Autorijexamen
Om praktijkexamen te mogen doen moet je het theorieexamen met voldoende resultaat hebben afgelegd. Op de dag van het rijexamen dien je een geldig legitimatiebewijs aan de examinator te tonen.
Daarnaast onderteken je een officiële eigen verklaring. Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten.
In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.
Tijdens het examen wordt de kandidaat beoordeeld op zijn verkeersinzicht en of hij zelfstandig kan rijden. De kandidaat mag meer zelf doen en meer zelf beslissen en kiest dus meer zijn eigen weg. De eigen verantwoordelijkheid staat van de aankomende bestuurder staat centraal.

Er zijn vijf examenonderdelen:

1. Zelfstandig route rijden
Zonder aanwijzingen van de examinator rijd je een deel van het examen je eigen route. Als je de locatie niet bereikt is dat geen ramp. Het gaat er om dat je laat zien dat je zelf  verantwoorde keuzes maakt in het verkeer.

2. Zelfstandig bijzondere manoeuvres uitvoeren
Tijdens het examen voert de kandidaat 2 keer een bijzondere manoeuvre uit. De kandidaat bepaalt wanneer en waar. De kandidaat houdt zelf rekening met de veiligheid en doorstroming.

3. Gevaarherkenning door situatiebevraging
Naar aanleiding van een bepaalde verkeerssituatie kan de examinator de kandidaat vragen hoe deze de situatie heeft aangepakt.

4. Zelfreflectie
Thuis vul je een vragenlijst in. De lijst wordt na de examenuitslag besproken met de kandidaat. Zo krijgt de kandidaat een beeld van de sterke en verbeterpunten in het verkeer waardoor de kandidaat weet waar hij na het examen riscio’s loopt in het verkeer.

5. Milieubewust rijgedrag
Er wordt op gelet of de kandidaat milieubewust rijdt.

 

Waar wordt ik op beoordeeld?
Het examen duurt in totaal 55 minuten. De bovenstaande nieuwe onderdelen worden tijdens de rit beoordeeld binnen de zeven officiele examenonderdelen, zoals het wegrijden, het rijden op rechte en bochtige wegen, het gedrag nabij en op kruispunten, het in- en uitvoegen, het inhalen- zijdelingse verplaatsing, het gedrag nabij en op bijzondere weggedeelten en de bijzondere verrichtingen.

Mag ik helemaal geen ‘foutjes’ maken?
Je krijgt tijdens het rijexamen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als je tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere verrichtingen, dan wordt dit onderdeel overgeslagen bij het examen.